Wonder van Kersfees by Jacques & Liezel - DistroKid
Wonder van Kersfees
Jacques & Liezel
Pretoria
Die ware Wonder van Kersfees - Jesus Jesaja 9:5 - "Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors."
This is a user-generated page powered by HyperFollow.